• Τhe island of the Sun and the South Greek islands of Dodecanese. • Το νησί του Ήλιου και τα Νότια νησιά της Ελλάδας, Δωδεκάνησα.

Translate